Novinky

Príbeh zrodu našej kultúryCyril a Metod

Koprodukčná štvordielna česko-slovensko-slovinsko-ruská dokudráma prináša príbeh kresťanskej, kultúrnej i politickej misie solúnskych bratov.